Hệ thống chống sét trực tiếp cho tòa nhà cao từ 5 – 7 tầng khu vực đồng bằng

5.390.000 

  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Cho tòa nhà cao từ 5 – 7 tầng
  • Khu vực đồng bằng

Mô tả

  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Cho tòa nhà cao từ 5 – 7 tầng
  • Khu vực đồng bằng