Hệ thống chống sét trực tiếp cho tòa nhà cao từ 5 – 7 tầng khu vực đồi núi

6.190.000 

  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Cho tòa nhà cao từ 5 – 7 tầng
  • Khu vực đồi núi, trung du

Mô tả

  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Cho tòa nhà cao từ 5 – 7 tầng
  • Khu vực đồi núi