Hệ thống chống sét lan truyền cho tòa nhà cao từ 1 – 3 tầng khu vực đồng bằng

From: 5.190.000