Giải pháp chống sét

CÔNG NGHỆ CHỐNG SÉT
Chống sét trực tiếp
Chống sét lan truyền
LOẠI CÔNG TRÌNH
Công trình dân dụng
ĐỘ CAO
1-3 tầng
3-4 tầng
5-7 tầng
KHU VỰC
Khu vực đồng bằng
Khu vực trung du - đồi núi