Hệ thống chống sét trực tiếp cho tòa nhà cao từ 3 – 4 tầng khu vực đồng bằng

4.270.000 

Hệ thống chống sét trực tiếp cho tòa nhà cao từ 3 – 4 tầng khu vực đồng bằng