Hệ thống chống sét trực tiếp cho tòa nhà cao từ 3 – 4 tầng khu vực đồi núi

5.950.000