Hệ thống chống sét trực tiếp cho tòa nhà cao từ 1 – 3 tầng khu vực đồng bằng

From: 4.270.000